Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELEM:

Katona Péter Róbert egyéni vállalkozó „Inspired Media” ezúton tájékoztatja Megrendelőjét az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése keretében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Katona Péter Róbert egyéni vállalkozó adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi törvény (Ekertv)
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi törvény.
 • A személyes adatok kezeléséről, védelméről és szabad áramlásáról szóló EU 2016/679. számú rendelet.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 • Személyes adatok:
  • Családi- és utónév
  • Anyja neve
  • Születési hely, idő
  • Lakcím
  • Telefonszám
  • E-mail cím
  • Profilkép
 • Egyéb adatok:
  • A szolgáltatás megvalósításának helyszíne és időpontja
 • Hozzászólások:
  • A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.
 • Sütik

 

ADATKEZELÉS CÉLJA:

 • A szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása
 • A szolgáltatások technikai működtetése
 • Piackutatás, piaci elemzések készítése
 • Statisztikák összeállítása
 • Törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

 

ADATOK FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA:

Katona Péter Róbert egyéni vállalkozó „Inspired Media” a megbízási szerződésen felvett személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, illetve azokat harmadik félnek nem adja ki.

ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA:

Az ügyfelek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni Katona Péter Róbert egyéni vállalkozó által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve- amennyiben törvény ezt nem korlátozza- törlését. A Megrendelők ezzel kapcsolatos kérelmüket Katona Péter Róbert egyéni vállalkozó hivatalos elektronikus levelezési címén (info@inspiredmedia.hu) kérvényezhető. Katona Péter Róbert egyéni vállalkozó a kérelmek benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül teljesíti a kért tájékoztatást, az adatok módosítását vagy törlését.